Tin nỗi bật

Bảo hành sửa máy in

Bảo hành sửa máy in
2

Bảo hành sửa máy in

October 20th, 2014 | by Capcuumayin.com Việt Nam
Có nhiều dịch vụ sửa chữa máy in, sau khi sửa chữa không có chế độ bảo hành sửa máy in cho khách hàng. Sau khi sửa, nêu máy in lại tiếp tục gặp vấn đề như cũ, khách hàng lại...